top of page

Spiritualiteit

door Jeroen

 

Momenteel is er een versnelling aan de gang in het Goddelijke plan, in het brengen van het Licht op aarde en het verhogen van het algemene bewustzijn.

 

Velen onder ons zijn hiervoor erg ontvankelijk. Velen onder ons merken dat ze voor een keerpunt staan in hun leven. Velen onder ons merken dat ze voor vernieuwing staan, dat ze voor keuzes komen te staan die van een groter belang zijn. Meer en meer wordt het voor mensen duidelijk dat ze voor zichzelf mogen kiezen. Wanneer deze keuze gemaakt wordt, wordt het pad van spiritualiteit bewandeld.

 

Wie naar vrijheid verlangt weet dat alles rond het nemen van verantwoordelijkheid draait. Verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leven. Kiezen vanuit het hart vergt moed, veel moed en toch staan velen nu voor die keuze. Voor sommigen is het zelfs geen keuze meer, maar een noodzaak, omdat ze voelen dat het zo niet langer gaat. De huidige manier van leven brengt geen vervulling. De oppervlakkigheid en het uiterlijke zorgen voor een leegte. Er is een gemis aan degelijkheid en zingeving - Wie ben ik werkelijk? Waar wil ik voor staan? Waar wil ik mee bezig zijn? Wat wil ik uitdragen?...

Velen verlangen naar echte rust, naar een thuiskomen in zichzelf...

 

Elk van ons draagt een stuk in zich die verlangt naar verdieping en ontwikkeling. Dat stuk wordt ook wel de ziel genoemd. Het is onze ziel die uit is op groei vanuit de ervaringen in deze duale wereld. Hoe verder we verwijderd zijn van de ervaringen die ons de nodige groei opleveren, hoe meer de ziel van zich laat horen via situaties die moeilijk of lastig zijn en ons gaan tegenwerken, zodat we bijna verplicht zijn om na te denken over ons leven en de keuzes die we hebben gemaakt, want het is vanuit het contact met de ziel dat keuzes kunnen gemaakt worden die werkelijk bij ons passen en die voor een leven kunnen zorgen die boeiend en vervullend is, omdat er dan groei en diepgang aanwezig is.

 

Ware spiritualiteit is het opnemen van die verantwoordelijkheid. In het durven kiezen voor jezelf! Maar waar ben 'jij' te vinden en hoe doe je dat?

Onze ziel is ook ons gevoelskompas. Vanuit het contact met onze ziel weten we wat de keuzes zijn die we mogen maken. Vanuit het contact met onze ziel komen situaties naar ons toe die ons kansen willen geven om te tonen wie we zijn. Het is vanuit dit contact dat je meer en meer in je leven komt en dat zaken beginnen te stromen.

Kiezen voor jezelf is kiezen voor het herstellen van je zielecontact en hierin zit ook meteen de opdracht vervat die moed vraagt.

 

Het contact met je ziel, met jouw weten en jouw fijner aanvoelen is ondergesneeuwd door identificatie met dense, mentale constructies en soms complexe emotionele lagen.

  • Op mentaal niveau betekent dit dat we onze gedachtegang en overtuigingen moeten durven bekijken en in vraag stellen. Het inzien dat bepaalde gedachtenpatronen destructief zijn, dat ze ons aangeleerd zijn of dat we ze op een bepaald moment overgenomen hebben en dat ze ons gedrag sturen, kan ervoor zorgen dat we hier, meer en meer, afstand kunnen van nemen zodat er terug ruimte, rust en betekenisvolle stilte in ons hoofd kan komen om zo vanuit de eenvoud van het moment terug in direct contact te komen met het Leven zelf, de plaats waar we onszelf terug kunnen vinden.

  • Op emotioneel niveau betekent dit dat we gaan kijken welke emoties in ons aanwezig zijn, van welke emoties we 'last' hebben en we daardoor wegduwen of proberen te omzeilen. Emoties zijn in wezen boodschappers. Ze vragen onze aandacht. Ze willen dat we kijken en luisteren naar de boodschappen die ze ons te brengen hebben. Emoties verwijzen naar stukken in onszelf die onze onverdeelde en liefdevolle aandacht willen. Ze verwijzen naar (kind)stukken die gezien en geheeld willen worden, omdat we van daaruit terug verder kunnen en er groei mogelijk is. Dit is de weg naar spirituele volwassenheid.

 

Nu lijkt het dat het aanpakken van onze mentale en emotionele constructies na veel zwoegen ons uiteindelijk op een dag bij ons doel zullen brengen, maar eigenlijk is dit niet zo. De weg is het doel. Het is in het durven toelaten en liefdevol aankijken van wat in ons aanwezig is, en daarmee het transformeren ervan, dat de werkelijke groei zit, dat het leren kennen van onszelf zit en dat ons getoond wordt wie wij werkelijk zijn... een scheppend, helend en transformerend bewustzijn... en het is dan dat we werkelijke rust en vrede in onszelf vinden - het is dan dat we terug thuiskomen ...

Hieronder een algemene boodschap van Meester Morya van 26 juni 2018:

Hieronder een stuk tekst uit een algemene boodschap van Meester Morya van 10 april 2018:

                    

***

Weet dat jullie Liefde zijn

 

Weet dat jullie brengers van Licht zijn

 

Weet dat jullie scheppend bewustzijn zijn en dat niets verloren gaat

 

Weet dat het Leven steeds opnieuw naar jou toe komt

om je te tonen wie jij werkelijk bent

 

Weet dat steeds opnieuw vervulling mogelijk is, vanuit het diepe verlangen

dat jullie met je meedragen

 

Weet dat het pad van vreugde kan bewandeld worden

 

Weet dat dit voor iedereen haalbaar is.

 

Weet dat Ik bij jullie ben,

 

Weet dat Ik naast jullie sta,

 

Weet dat jullie de Liefde zijn waar de aarde naar verlangt

en waarin de Goddelijke vervulling vervat zit.

 

***

bottom of page