telepathie.jpg

                   Zondagnamiddagen met Meester Morya

Tijdens deze bijeenkomsten ontvangen we een algemene boodschap

van Meester Morya voor de groep. Daarnaast is er voor iedere deel-

nemer de gelegenheid om een aantal (persoonlijke) vragen te stellen.

We kiezen bewust voor een intieme setting waarbij de groep uit

maximaal 4 personen bestaat, zodat er voldoende ruimte is voor

enerzijds ieders persoonlijke situatie en  anderzijds de energie van

het samenzijn met gelijkgestemden.

Meester Morya is een Meester van wijsheid die instaat voor de ver-

binding en de stroming vanuit de Bron van Wijsheid en Kennis, waar-

door de gesproken woorden Zijn energie meedragen.

Een Meester die naar jou en naar jouw leven kijkt, is iets groots en

draagt een zegening in zich.

 

Het gaat om losse namiddagen en dus geen traject.

 

De sessie wordt opgenomen en na afloop ontvang je een link naar het geluidsbestand.

Data 2019:

zondag 10 november van 14h30 tot 16h30

dinsdag 3 december van 19h tot 21h

Bijdrage: € 45,-

Inschrijven via mail : info@hetholistischinstituut.be

zieleboodschap.jpg